Komplexní vyhodnocení předpokládaných vlivů připravovaných záměrů a koncepcí na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech. Cílem procesu je zmírnění nepříznivých vlivů realizace na životní prostředí.
 • průzkumy a rozbory
 • programy obnovy venkova, revitalizace center měst a obcí
 • územní plány měst a obcí
 • změny územních plánů
 • urbanistická a zastavovací studie
 • regulační plány území
 • byty
 • rodinné domy
 • bytové domy
 • hotely a penziony
 • občanská vybavenost
 • exteriéry, interiéry od návrhu po realizaci
 • zpracování architektonických návrhů a studií
 • zpracování stavebních projektů a rozpočtů na základě kritérií vydaných zadavatelem soutěže