INVESTICE

Jsme schopni pro Váš záměr připravit, zpracovat a získat investice z dotačních fondů EU a národních dotačních titulů – regionální operační programy, programy rozvoje venkova, zemědělské fondy, tematické operační programy - z oblasti životního prostředí, regionální rozvoj, cestovní ruch, lidské zdroje, podpora podnikání.