ROZPOČET

Pro upřesnění požadované výše finančních prostředků sestavíme propočet, výkaz výměr a rozpočet projektu.